Ars organi et musicus

Ars organi et musicusArs organi et musicus - блогът представя музикалните органи в България, на които се свири, техните достойнства, история - това което те ни дават като културна и духовна ценност.

http://organbg.blogspot.com/