Какво представлява RSS и как се ползва

Какво представлява RSS

Технологията RSS (Really Simple Syndication) Ви позволява да се абонирате за новини и актуална информация от различни Интернет страници предлагащи тази услуга.

Получените чрез RSS новини се обновяват и натрупват автоматично от програми, наричани още RSS четци (RSS Readers). По този начин Вие разполагате по всяко време с актуална информация от източника на услугата. При използването на RSS не е нужно да отваряте Интернет страниците, на които са поместени новините, достатъчно е да отворите Вашия RSS четец, който ще извлече необходимата и актуална информация.

RSS четците действат подобно на e-mail програми. Почти всички модерни e-mail програми и Интернет браузъри имат внедрени RSS четци. Единственото, което е необходимо да направите за да ползвате тази услуга е да се "абонирате". Абонирането към RSS е безплатно и за разлика от обикновените "newsletter" системи, RSS потока обикновено Ви предлага само заглавието на новината или статията с препратка към страницата, която е поместила цялата новина.

Например, ако се абонирате за статиите от категория "Класическа музика", няма да има нужда да отваряте страницата със статиите от тази категория за да прочетете последните статии. Достатъчно ще е да стартирате Вашия четец, който ще провери дали има нова информация и ще Ви я предостави. По същия начин, ако искате статии от категория "Класическа музика" Вие можете да се абонирате и за статии от категории "Астрономия" и "Видео игри", то няма да се налага да отворите всяка от страниците на категориите. RSS ви помага да сте винаги информирани, без да Ви се налага да посещавате ежечасно страницата, която Ви интересува.

RSS може да се използва по два различни начина в зависимост от настройките на вашия четец. Вие можете да следите или само заглавията на новините и статиите, които ви интересуват или можете да настроите RSS четеца си да Ви предоставя цялото съдържание на новините или статиите за които сте се абонирали.

Актуалната информацията е достъпна за Вас чрез адрес на RSS поток (RSS Feed), публикуван от интернет сайт. Обикновено сайтовете поставят икона RSS 2.0 при наличието на RSS услугите. Достатъчно е само да запишете адреса на този поток в RSS четеца си.

RSS четците предоставят възможност за следене на няколко потока едновременно. Това пести време и е удобно за потребителя. Необходимо е единствено да отворите четеца и с едно щракване можете да прочетете която и да е новина, от който и да е сайт, за който сте се записали.

Как да използваме RSS

RSS четецът може да е самостоятелна програма, надбавка/plug-in към друга програма (вашият браузър например) или да е организиран в Web (като Интернет страница; няма нужда от допълнително инсталиране на софтуер, но е по-бавен вариант в сравнение с останалите, особено ако интернет връзката ви е бавна).

Добавяне на емисии (feeds)

Автоматично - чрез кликване на RSS иконата на съответния сайт. Classical-Bg използва автоматично абониране. За да се абонирате, натиснете съответната икона на желаната емисия от менюто "RSS емисии" в горната дясна част на екрана.

Ръчно - за целта:

  1. Намирате RSS адреса, който ви интересува.
  2. Копирате адреса - натискате с десен бутон на мишката върху линка и избирате:
    • за Internet Explorer - "Copy Shortcut"
    • за FireFox -"Copy Link Location"
    • за Opera - "Copy Link Address"
  3. Добавяте копирания адрес в четеца - в зависимост от четеца, който сте избрали, процедурата е различна.

Четене на емисии

Обикновено четците предоставят списък на всички емисии, за които сте се абонирали. Чрез избор на емисия Ви се показва съдържанието й. Съдържанието се актуализира автоматично от четеца, т.е. при добавяне, промяна или изтриване на новина на сайта, за който сте се абонирали, Вашият четец автоматично ще отрази направените промени.