Добри обноски и концертен етикет за ученици
Публикувано: 18 Октомври 2008 11:07 AM   [ Игнорирай ]
Администратор
Rank
Общо съобщения:  17
Регистриран  2008-03-01

Преподаването на правилно поведение на ученици и деца е дългосрочна задача.
Защо е толкова трудно да се научат учениците да спазват добър етикет? Отговорът може да бъде в това какъв подход имате в началото!
Поощряването на младите хора да имат добри обноски и правилен етикет при посещение на музикални или други изпълнения често е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Проблемът е в това че повечето хора чакат до няколко минути преди концерта да кажат на децата или учениците си какво да правят и как да се държат. За да бъдат научени децата на добро поведение изисква малко по-предварително планиране.
Демонстрацията на подходящ концертен етикет и добри обноски започва с уважението.

За да бъдеш музикант се изисква упражнение. За да бъдеш велик музикант се изисква МНОГО упражнение. Като възрастни ние осъзнаваме, че доброто възпитание повелява да уважаваме упорития труд и времето, което изпълнителя е вложил в изпълнението, което наблюдаваме. За по-малките ученици присъщият респект към изпълнителя няма да бъде така понятен. Опитайте се да доведете дискусията до тяхното ниво и да направите паралел с нещо, което е важно в техния живот.

Направете така, че добрите маниери да означават нещо за ученика!

Как биха се почувствали вашите деца, ако родителите им никога не присъстват на футболните им мачове? Как биха се почувствали ако работят с дни върху училищен проект и след това учителят им се държи така, сякаш техния труд не означава нищо? И в двата случая сигурно ще се чувстват много тъжни и обезкуражени да продължат да се трудят така усилено. В психилогическо отношение малките ученици знаят по-добре какво натъжава или разстройва някого. Ако можете по някакъв начин да покажете, че лошият етикет кара изпълнителя да се чувства зле, тогава ще можете по-лесно и ефективно да насърчите доброто поведение, което се опитвате да внушите.

Цялостната идея на демонстрирането на уважение към някого, използвайки добри обноски и подходящ концертен етикет, е да се създаде усещане за взаимна благовъзпитаност, която е важна и вътре, и вън от концертната зала. След като доброто възпитание е толкова важно във всички области на живота, има смисъл да опитаме да въвлечем други учители да ги наставляват също. Повечето училища вършат отлична работа, окуражавайки добрите маниери в по-долните класове, но докато учениците порастват, налагането на добри маниери и концертен етикет в класната стая остава на заден план в учебния процес. Говорете с други учители и вижте дали биха се сработили с вас, за да поощрят доброто и да отхвърлят лошото.

Преподаването на концертен етикет трябва да бъде продължителен процес.

Не чакайте до деня преди вашите деца да отидат и да видят концерт, за да се опитате да ги научите на правилен концертен етикет. В този момент често е прекалено късно, за да имате истинско влияние. Заплашването на детето с негативни последствия за лошото поведение, единствено ще го накара да намрази дейността, която то наблюдава! Поощряването на добро поведение и предотвратяването на лошото изисква време и постоянно напомняне. Преди всичко, както с много аспекти на обучението, похвалете публично децата си, когато прояват признаци на добър концертен етикет и маниери.
                                                                                                                                                                                                      Чад Крисуел

Профил