Първи Международен Конкурс за Пианисти Юрий Буков 20-24 октомври 2008, София и Пловдив
Публикувано: 16 Октомври 2008 11:34 AM   [ Игнорирай ]
Администратор
Rank
Общо съобщения:  17
Регистриран  2008-03-01

Първи международен конкурс за пианисти Юрий Буков
20 – 24 октомври, 2008г. София и Пловдив
Почетен Комитет
Г-н. Георги Първанов – Президент на Република България
Н.пр. Етиен дьо Понсен – Посланик на Република Франция в България
Проф. Стефан Данаилов – Министър на културата
Г-ж. Евелин Буков – съпруга на Юрий Буков
Г-н. Славчо Атанасов – Кмет на гр. Пловдив
Г-н. Георги Георгов – директор на Международния пловдивски панаир
Организационен Комитет
Проф. Георги Петров – Артистичен директор – Пловдив
Проф. Жени Захариева – Артистичен директор – София
Проф. Роксана Богданова – АМТИИ – Пловдив
Г-жа. Велина Цанкова
Програма на Конкурса
Първа възрастова група – родени след 1 януари 1990 г.
Първи тур – мак. 20 мин.
Полифонична пиеса и първа част от класическа соната (Хайдн, Моцарт или Бетовен)
Втори тур – мак. 35 мин.
Три пиеси: романтична, от български композитор и от френски композитор (от Форе до наши дни )
Втора възрастова група – родени след 1 януари 1973 г.
Първи тур – мак. 30 мин.
Полифонична пиеса и една соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен по избор.
Втори тур- мак. 45 мин.
Три пиеси: романтична, от български композитор, от френски композитор (от Форе до наши дни)
Трети тур – Финал с оркестър
Един концерт за пиано и оркестър изрепертоара на Юрий Буков:
Моцарт – ре минор КV 466
Моцарт – ла мажор КV 488
Бетховен - № 1,2,3,4,5
Равел – сол мажор № 1
Лист - № 1,2
Григ – ла минор
Шуман – ла минор
Чайковски № 1
Рахманинов № 2
Регламент
1.Участниците в конкурса се представят според възрастта си в две групи:
Първа възрастова група солисти
За родени след 1 януари 1990 година
Втора възрастова група солисти
За родените след 1 януари 1973 година
2.Участниците трябва да изпратят в секретариата на конкурса най-късно до 5 септември 2008 г. Следните документи:
-попълнена заявка за участие
-програма (подробна, с оригиналните названия на пиесите на френски език от френските композитори )
-кратки биографични данни (образование, награди, по-значими концертни изяви )
-две снимки (3*4 cm)
3.След получаването на заявката за участие секретариатът ще уведоми участника за начина на заплащане на таксата за участие – 40 лв.
4.Редът на представяне на кандидатите се определя чрез жребий в навечерието на конкурса, поотделно за всяка група. Жребият е валиден и за репетициите на кандидатите.
5.Творбите се свирят наизуст и без повторения.
6.Журито си запазва правото да прекъсва кандидата, когато прецени, че изпълнението не отговаря на необходимите изисквания.
7.В състава на журито са включени известни музикални педагози и артисти и техните решения са окончателни.
8.Разходите по пътя и престоя са за сметка на участника.
Награди
Втора възрастова група
Първа голяма награда 5000 лв
Втора награда 2600 лв
Трета награда 1600 лв
Първа възрастова група
Първа награда 1600 лв
Втора награда 1000 лв
Трета награда 600 лв
Специални награди
Секетариат на конкурса:
България, София 1000, бул. Витоша 12, 5-ти етаж.
Съюз на българските музикални и танцови дейци
Тел. 359 2 987 7332
359 887 222 368

Профил