Композитори

Игор Стравински

17 юни 1882г. в г. Ораниенбаум - 6 април 1971г., Ню Йорк сити САЩ

Композитор: Балетна, Симфонична, Камерна, Ансамблова, Клавирна, Концерти, Хорова, Опера, Музикален театър, Вокална музика

Игор Стравински е истински епохален новатор в музиката. Нито един друг композитор на 20-ти век не упражнява такова всепроникващо влияние или доминира неговото изкуство по начина по който Стравински го прави през петдесетилетната си музикална кариера. Освен от чисто технически съображения като ритъм и хармония, най-важният отличителен белег на стила на Стравински е действително неговият променлив облик. Възниквайки от духа на руският национализъм и завършвайки своята кариера с труден индивидуален език, ескалиращ в додекафоничните принципи, Стравински приема няколко естетически образа през хода на своето развитие като винаги запазва отличителна, съществена идентичност.


Прочети повече...


Категории: САЩ Музика на 20 век Игор Стравински  •  Няма мнения
Страница 1 от 1